symptomy na semenáčcích buku
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
symptomy na semenáčcích buku
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
detail napadených děložních lístků buku
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
mycelium na kořenovém krčku
UOLM fytopatologická laboratoř 2007

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. – plíseň buková

U dřevin se používá český název plíseň buková, ale správně je plíseň kaktusová.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: v lesnictví napadá hlavně semenáčky buku (Fagus), ale může být i na jiných dřevinách – lípa (Tilia), dub (Quercus), javor (Acer), modřín (Larix), jedle (Abies) a další.
SYMPTOMY A BIONOMIE: houba se podílí na tzv. padání semenáčků a primárně poškozuje kořenový krček semenáčků, kdy koncem května až v červnu se na hypokotylu a děložních lístcích objevují bledé skvrny, které později hnědnou až černají. Z nich postupně vyrůstá bělavé pavučinovité mycelium. Podle intenzity nákazy buď semenáčky odumírají anebo nákaze odrůstají. Symptomy se můžou objevit i na mladých vyrašených listech. Častý je výskyt v ohniscích. U starších sazenic, z předešlého roku už není tak nebezpečná, kořenový krček mají odolnější a nákaza je nezasáhne.
VÝZNAM A OCHRANA: Prevence spočívá ve výběru vhodného záhonu pro síje. Na infekci trpí trvale mokré, neprokypřené záhony, se slehlou, málo provzdušněnou a nedostatečně připravenou půdou. Problémové mohou být i špatně větrané množárenské foliové kryty a skleníky. Zdrojem infekce může být i infikovaný materiál. V případě výskytu se aplikace fungicidů provádí při prvních symptomech. Prevencí je i moření osiva.
MOŽNOST ZÁMĚNY: záměna je možná s jinými druhy, které se podílí na padání semenáčků, pak je doporučena mikroskopická determinace.