detail skvrn na listech
Brno Soběšice 2006
detail skvrn na listech
UOLM fytopatologická laboratoř 2006

Cristulariella depraedans (Cooke) Höhn. – bílá listová skvrnitost javoru

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Acer pseudoplatanus
SYMPTOMY A BIONOMIE: bílé ohraničené skvrny na listových čepelích, v jejich střední části na spodní straně listů narůstají konidiofory s konidiemi, mají tvar špendlíkové  hlavičky (vel. do 0,1-0,2 mm), tvarově jsou okrouhlé, velikostně stejné, vždy ve větším počtu, houba přezimuje na opadaných listech v podobě černých sklerocií.
VÝZNAM A OCHRANA: poměrně běžný druh bez většího patogenního významu, významnější výskyt ve vlhkém počasí.
MOŽNOST ZÁMĚNY: s jiným patogenem ne, ale možná podobnost s poškozením roztoči rodu Dasyneura na javorech
.