typické symptomy na listech
Brno Lužánky park 2007
typické symptomy na listech
Brno Lužánky park 2007
detail skvrny na listech
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
detail plodnic na listu
UOLM fytopatologická laboratoř 2007

Gloeosporium carpini (Lib.) Desm. –  listová skvrnitost habru(teleomorfa)

Asteroma carpini (Lib.) B. Sutton (anamorfa)

 

Syn.: Leptothyrium carpini, Cylindrosporella carpini

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Carpinus betulus a jeho kultivary.
SYMPTOMY A BIONOMIE: v polovině léta až začátkem podzimu se na listech vyvíjejí typické hnědé až hnědočerné skvrny, nepravidelného tvaru, později v nich narůstají drobné plodnice anamorfního stádia  –  acervuli, obsahující konidie, tvarem  rohlíčkovité, podlouhlé, mírně zahnuté, průhledné (vel. 7,5-13,5 x 1-1,5 µm). Houba přezimuje v opadlém listí.
VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se ve všech věkových třídách, včetně semenáčků, pokud jsou první příznaky pozorovány až na podzim, není její výskyt považován za patogenní. Pokud se objeví dříve, souvisí většinou s přísuškem anebo jiným poškozením.
MOŽNOST ZÁMĚNY: příznaky jsou velmi typické, záměna vyloučena.