typické symptomy
Brno Lužánky park 2008
typické symptomy
Brno Lužánky park 2008
poškození plodů
Brno Lužánky park 2008

Sphaceloma symphoricarpi Barrus & Horsfall – antraknóza pámelníku

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: pámelník bílý (Symphoricarpos albus), S. albus  var. laevigata, pámelník červenoplodý (S. orbicullatus).
SYMPTOMY A BIONOMIE: v letním období se na listech objevují zpočátku drobné hnědé až tmavohnědé skvrny, postupně se slévají ve větší plochy, na větvičkách se vytváří nekrotické léze, dochází k jejich zasychání, skvrny se vyskytují i na vyvíjejících se bobulích. Patogen přezimuje v napadených nadzemních částech a hlavně v infikovaném listí. Skvrny na listech šednou a od střední části se trhají. Pozvolna se zvětšují a spojují v nepravidelné odumírající plochy. Listy jsou deformované, mohou opadávat, postiženy stejným způsobem jsou květy, pupeny a výhony. Na plodech se vyvíjí okrouhlé, mírně ponořené, hnědé léze, způsobující nepravidelný růst bobulí. Plodnice vyrůstají na všech postižených částech a obsahují jedno až dvoubuněčné konidie, průhledné, oválného až vejčitého tvaru. Keře většinou špatně přezimují, často poškození zesílí i s nedostatkem vody během vegetace.
VÝZNAM A OCHRANA: velmi rozšířená choroba, její výskyt je zaznamenán v okrasných výsadbách – v parcích, zahradách, významné je i estetické poškození keřů, ve školkách se nevyskytuje. Prevence spočívá v odstranění napadených částí, v případě opakující se infekce aplikace fungicidu při prvních příznacích.
MOŽNOST ZÁMĚNY: velmi typické symptomy, záměna téměř vyloučena.