typické symptomy na listech
Brno Lužánky park 2006
typické symptomy na listech
Brno Lužánky park 2006
symptomy na letorostech
Brno Lužánky park 2006
nekrózy začínají od žilnatiny
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
detail plodnic na listech
UOLM fytopatologická laboratoř 2006

Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (teleomorfa) – antraknóza platanu

Discula platani Sacc. (anamorfa)

 

Syn.: Diaporthe veneta, Gnomonia veneta, Guignardia veneta

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: platany (Platanus occidentalis, P. orientalis, P. x hispanica)
SYMPTOMY A BIONOMIE: způsobuje poškození pupenů, listů, vyrašených letorostů a jejich kůry. Po vyrašení nové listy částečně hnědnou a zasychají, řapíky a žilky v čepeli listů odumírají, postupně hnědnou i celé listové čepele. Poškození přechází na celé koncové letorosty. Při silné infekci se na nově vyrašených výhonech objevují nekrózy a praskliny, současně odumírají i pupeny, koncové výhony mají křivolaký vzhled. Houba přezimuje jako mycelium a v plodnicích v lézích, na větvičkách, otevřených rakovinách a na opadaném listí. Na jaře se uvolňují z perithécií askospory a jsou zdrojem primární infekce nových mladých listů a letorostů. Podmínkou pro nástup infekce je studené počasí na jaře těsně po vyrašení, kdy patogen kolonizuje a usmrcuje spící pupeny a borku letorostů. Pyknidy narůstají v rakovinných ranách a infikují rašící pupeny, listy a letorosty. Sekundární infekce vzniká prostřednictvím konidií, které se uvolňují z pyknid v nových lézích na větvičkách.
VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se u dospělých dřevin, záleží na průběhu počasí na jaře, většinou se neopakuje každoročně a obtížně se její výskyt předpovídá.
MOŽNOST ZÁMĚNY: vzhledem k typickému období a průběhu choroby záměna s jiným patogenem vyloučena.