plodnice na dřevěné plastice
Beskydy, Pustevny 2010
plodnice na dřevěné plastice
Beskydy, Pustevny 2010

Pholiota destruens (Brond.) Gillet šupinovka zhoubná

syn. Hemipholiota populnea (Pers.) Bon

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Populus, výjimečně Alnus
SYMPTOMY: plodnice narůstající v trsech na kmeni a větvích v období října až listopadu, často na řezných plochách, plodnice narůstají i na odumřelém a dlouhodobě skladovaném dřevě
PLODNICE: jednoleté, kloboukaté, tuhé, mohutné, masité, bílošedé až šedé, velké šupiny na povrchu klobouku, třeň bělavý, lupeny nahnědlé, výtrusný prach hnědý
HNILOBA: bílá, většinou v celém kmeni dřeviny
VÝZNAM A OCHRANA: hniloba proniká celým kmenem, hrozí rozlomení, do dřevin vniká řeznými plochami po řezu a poraněním
MOŽNOST ZÁMĚNY: s ostatními druhy šupinovek