plodnice na pařezu jasanu
Brno Lužánky park 2008
plodnice na pařezu jasanu
Brno Lužánky park 2008

Perenniporia  fraxinea (Bull.) Ryvarden – troudnatec jasanový

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Fraxinus, Robinia, výjimečně jiné dřeviny
SYMPTOMY: vytrvalé límcovité plodnice na kmeni, hlavně na bázi kmenů, často i na starých pařezech
PLODNICE: víceleté, statné, velmi tuhé, límcovitého tvaru, barva povrchu klobouku šedavá, rourky bílé, drobné, dužnina šedá až šedookrová
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: hniloba na bázi dřevin, dochází k narušení stability stromu, podle velikosti plodnice lze odhadnout rozsah hniloby
MOŽNOST ZÁMĚNY: Ganoderma – lesklokorky mají tmavší dužninu a tmavohnědý výtrusný prach