plodnice na pařezu dubu
Lednice park 2008
plodnice na hrušce
NPP Rendez vous 2010

Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. & Galz. ohňovec hrbolatý

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Quercus, Robinia, listnáče
SYMPTOMY: plodnice na kmeni a větvích po celý rok
PLODNICE: víceleté, nepravidelné, rezavě hnědé až hnědé, rourky rezavě hnědé, povrch plodnice zvlněný, často porostlý řasami nebo mechem, často narůstají na bázi dřevin, později na pařezech, ale i na kmeni v místě nasazení kosterních větví
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: hniloba na bázi dřevin, statické selhání dřevin není známé
MOŽNOST ZÁMĚNY: s ostatními druhy ohňovců, determinace je možná podle druhu hostitele