nymfy
Brno 2009
okřídlená samička
Brno 2009
kolonie u středové žilky
Brno 2006

Panaphis juglandis (Goeze, 1778) – zdobnatka ořechová

Taxonomické zařazení:

Řád: polokřídlí (Hemiptera)

Podřád: mšicosaví (Auchenorrhyncha)

Nadčeleď: mšice (Aphidoidea)

Čeleď: mšicovití (Aphididae)

 

Hostitelské dřeviny: ořešák královský (Juglans regia).

Popis DRUHU: drobná, 2–3 mm velká, žlutohnědá mšice s několika pravidelnými řadami tmavých skvrn na hřbetě. Hlava a hruď jsou černohnědé, oči jasně červené. Křídelní žilnatina samiček je temně ohraničena.

Ekologie druhu: kolonie mšic lze spatřit od května do září či října. Mšice žijí v koloniích na svrchní straně listů, kde se zdržují v řadách podél žilek. Nejčastěji sají v blízkosti hlavní středové žilky.  Pro tvorbu medovice jsou často vyhledávány mravenci.

Význam druhu: hojně se vyskytující druh, malého významu. U mladých stromků může při silném výskytu oslabit jejich vitalitu, pro odrostlejší jedince však nepředstavuje žádné významné nebezpečí.