skeletování listu housenkami
ŠLP Křtiny 2012
housenka
Pardubice 2006
housenka a trusinky
Český Kras 2013
čerstvě vylíhlý motýl
Jambol (Bulharsko) 2009
motýl
Jambol (Bulharsko) 2009
přehnutý zapředený list
ŠLP Křtiny 2012
žírem prosvětlená koruna dubu zimního
ŠLP Křtiny 2012
žírem prosvětlená koruna dubu zimního
ŠLP Křtiny 2012

Tortrix viridana Linnaeus , 1758 – obaleč dubový

Taxonomické zařazení:

Řád: motýli (Lepidoptera)

Čeleď: obalečovití (Tortricidae)

 

Hostitelské dřeviny: především dub (Quercus spp.), eventuálně, buk lesní (Fagus sylvatica), vrba (Salix spp.) aj.

Popis druhu: motýli se od ostatních druhů obalečů snadno rozeznají díky zeleným žlutobíle lemovaným předním křídlům. Zadní křídla jsou šedá. Rozpětí křídel je 18–24 mm. Housenky jsou zelené s černohnědou hlavou a zelenavým až tmavě hnědým štítkem. Tělo mají pokryté tmavými bradavkami s dosti dlouhými chloupky. Dorostlé dosahují téměř 2 cm. Kukla je zpočátku zelená, později černá.

Ekologie druhu: motýli se rojí od konce května do konce června. Samičky kladou vajíčka po dvojicích na drsná místa, nejčastěji do paždí větviček. Vajíčka překrývají slizem, který časem zčerná. Vajíčka jsou tak velmi nezřetelná. Po přezimování se z nich, na přelomu dubna a května, líhnou housenky, které se prožírají mezi šupinami do narašených pupenů. Do uzavřených pupenů nedokáží proniknout, a tak pokud do týdne nenaleznou vhodně narašený pupen, hynou. Později housenky stáčejí, přehýbají a spřádají listy, mezi nimiž se ukrývají a zpravidla i kuklí.

Význam druhu: housenky způsobují při přemnožení rozsáhlé holožíry, které postupují od vrcholu koruny dolů. Za vlhkého počasí se odlistěné duby brání tvorbou jánských prýtů, které jsou často napadány padlím.