aecie na jehlici jedle
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
aecie na jehlici jedle
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
detail aecií rzi vrbkové
UOLM fytopatologická laboratoř 2007

Pucciniastrum epilobii G.H. Otth  – rez vrbková

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Abies
SYMPTOMY A BIONOMIE: na jehlicích posledního ročníku vyrůstají protáhle trubkovité aecie, velikosti do 2 mm, uvolňují se žlutooranžové aeciospory a uredospory letní výtrusy se tvoří na listech mezihostitele vrbovky (Epilobium spp.)
VÝZNAM A OCHRANA:
zvýšené je riziko ve školkách a u plantáží vánočních stromků