plodnice slizečky na kmeni buku
ŠLP Křtiny 2009
plodnice slizečky
ŠLP Křtiny 2008
detail lupenů slizečky
ŠLP Křtiny 2008
plodnice slizečky na kmeni buku
ŠLP Křtiny 2009
plodnice na kmeni
PR Březinka 2013
plodnice na kmeni
PR Březinka 2013
plodnice na buku
ŠLP arboretum Křtiny 2017

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. – slizečka porcelánová

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Fagus, vzácně Carpinus a Quercus
PLODNICE: klobouk do průměru 8 cm, polokruhovitý až vyklenutý, slizký, bílý až světlešedý, za vlhka až průsvitný, lupeny široce připojené, bílé až krémové, třeň válcovitý s blanitým, slizkým prstenem, roste v trsech
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: není příliž hojná, ale na některých lokalitách může být častý výskyt, svou barvou plodnic je velmi nápadná, podhoubí obsahuje antifungálně působící látku mucidin, která působí proti kožním mykózám