svraštělka na listech javoru
Šumava 2007
svraštělka javorová
ŠLP Křtiny 2010
svraštělka javorová
Brno Soběšice 2006

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. - svraštělka javorová

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Acer
SYMPTOMY A BIONOMIE: vytváří nápadná okrouhlá černě zbarvená stromata na lícní straně listů, během léta ve stromatu vznikají ve velkém množství mikrokonidie. Plodnice pseudoapothécia vyrůstají  velmi pomalu na spadaném listí na konci vegetace anebo až v příštím roce na jaře. Povrch stromatu v tomto období praská a askospory jsou vystřelovány do vzdálenosti až jednoho metru.
VÝZNAM A OCHRANA: ochrana není nutná, uvádí se, že její výskyt je vázan na čisté ovzduší. Dalšími druhy je R. punctatum (Pers.) Fr. na Acer pseudoplatanus a R. salicinum (Pers.) Fr. na vrbách.