hniloba trámovky
Brno 2007
plodnice trámovky
ŠLP Křtiny 2007
lupeny na spodní straně klobouku
ŠLP Křtiny 2007

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. – trámovka plotní

VÝSKYT: na rozkládajícím se opracovaném dřevě (sloupy, trámy, pražce, kůly), ale i na pařezech a kmenech
SYMPTOMY A BIONOMIE: klobouk polokruhový až kruhový, bokem nebo středem přirostlý, často klobouky srůstají a tvoří dlouhé pásy, povrch hrbolatý, hrubě chlupatý, ve stáří olysávající, černohnědý, v mládí okraj žlutohnědý. Lupeny radiálně uspořádané, tlustostěnné, okrově rezavé. Dužnina rezavě hnědá.
VÝZNAM A OCHRANA: roste na rozkládajícím se dřevě jehličnanů i listnáčů, někdy neplodí a hniloba probíhá skrytě a po dlouhé době se bortí a kostkovitě rozpadá.