smrk napadený rzí
Itálie, Bergamské Alpy 2009
smrk napadený rzí
Itálie, Bergamské Alpy 2009
napadený nejmladší ročník jehlic
Itálie, Bergamské Alpy 2009
opadlý nejmladší ročník jehlic
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
rez na posledním ročníku jehlic, začínající opad
Norsko 2013
rez na posledním ročníku jehlic
Norsko 2013

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger – rez smrkového jehličí

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Picea
SYMPTOMY A BIONOMIE:  v období V. až VI. se na jehlicích tvoří žluté příčné proužky, na nich vyrůstají žlutooranžovo bílé aecie, asi 3 mm velké, po dozrání se trhá peridie – bílá blanka na povrchu a uvolňují se aeciospory. Ch. abietis je monoecická (jednobytná) rez, jejiž celý životní cyklus se odvíjí pouze na smrku. Napadené dřeviny jsou nápadné zlatožlutým zbarvením nejmladšího ročníku jehlic. K infekci dochází už na jaře při rašení, během léta a na podzim tyto napadené jehlice opadávají. Opakovanou nákazou a ztrátou jehličí se zkracují přírůstky letorostů.
VÝZNAM A OCHRANA: občas se vyskytuje na plantážích vánočních stromků, kde se doporučuje použití fungicidů, v případě výskytu v porostech se ochrana neřeší

Z dalších druhů je známá Chrysomyxa rhododendri de Bary, která má kromě smrku mezihostitele Rhododendron ferrugineum a R. hirsutum, výskyt je v Evropě běžný v horských oblastech Alp