požerek
sbírky ÚOLM
požerek
sbírky ÚOLM

 Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) – lýkožrout mnohozubý (modřínový)

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: jehličnaté dřeviny, zejména smrk ztepilý (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Popis: Brouk je 2,5–3,8 mm dlouhý, válcovitý, červenohnědý, lesklý. Tykadlová palička je tříčlenná s rovnými švy. Krovky jsou v řádcích silně tečkované. Záď krovek je téměř kolmo uťatá, mělce prohloubená, lesklá, hustě a zřetelně tečkovaná, se čtyřmi páry hrbolkovitých zoubků na okrajích. Okraj prohloubeniny mezi švem a posledním zoubkem je hladký.

Ekologie druhu: Obvykle dvě generace ročně. Poprvé se rojí se v květnu, podruhé v srpnu. Matečné chodby jsou nepravidelně plošně parohovité, larvy nejdříve rozšiřují matečné chodby, později hlodají zprohýbané a často se protínající chodby.

Význam druhu: Žije pod silnější kůrou. Hojný. Sekundární škůdce, málo významný.