požerek
sbírky ÚOLM

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) – bělokaz jilmový

Taxonomické zařazení:

 Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: jilmy (Ulmus spp).

Popis: Brouk je 3–6 mm dlouhý, červenohnědý až černý, lesklý. Břišní články samečka jsou ochlupené, u samiček lysé. Hrbolky na třetím a čtvrtém švu jsou málo znatelné.

Ekologie druhu: Bivoltinní druh, brouci se rojí v v květnu a v červenci až v srpnu. Matečné chodby jsou podélné, 2–6 cm dlouhé a 2,5–3 mm široké. Larvové chodby jsou dosti husté a až 15 cm dlouhé. Úživný žír absolvují brouci na řapících listů a v paždí větévek.

Význam druhu: Napadá hlavně tlustokoré kmeny nemocných či čerstvě odumřelých starších jilmů. Přenašeč grafiózy jilmů.