požerek
sbírky ÚOLM

Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) – bělokaz pruhovaný

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: jilmy (Ulmus spp).

Popis: Brouk je 2–3,8 mm dlouhý, černohnědý až černý, lesklý. Druhý článek zadečku je opatřen nápadným dozadu směřujícím kuželovitým výběžkem.

Ekologie druhu: Bivoltinní druh, brouci se rojí v v květnu a na konci července či v srpnu. Matečné chodby jsou podélné, 2–6 cm dlouhé a 1,5–2 mm široké. Larvové chodby jsou husté a poměrně krátké. Úživný žír absolvují brouci na řapících listů a v paždí větévek.

Význam druhu: Napadá hlavně středně staré jilmy nebo ve vrcholcích a na silných větvích starších jilmů. Nejčastější přenašeč grafiózy jilmů.