vzdušníky nad mateřskou chodbou
sbírky ÚOLM
požerek na dřevě
sbírky ÚOLM

Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 – bělokaz březový

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: břízy (Betula spp).

Popis: Brouk je 4,5 –7 mm dlouhý, lesklý, černý s tmavohnědými krovkami. Sameček má uprostřed třetího břišního článku knoflíkovitý výstupek, na čtvrtém pak hrbolek.

Ekologie druhu: Brouci se rojí v červnu. Matečné chodby jsou podélné, 8–13 cm dlouhé, s četnými větracími otvory o průměru 2,5 mm. Larvové chodby jsou husté, dlouhé 15–25 cm. Přezimuje larva. Univoltinní druh.

Význam druhu: Hlavně na starších chřadnoucích břízách, na kmenech a silných větvích. Při silnějším výskytu i na zdravých dřevinách.