požerek v kůře
sbírky ÚOLM
požerek ve dřevě
sbírky ÚOLM

Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787) – lýkohub jilmový

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: jilmy (Ulmus spp.)

Popis: Brouk je 1,8–2,2 mm dlouhý, válcovitý, pokrytý hustými bělavými a hnědými šupinkami. Krovky jsou v zadní části vyklenuté nikoliv ploše skloněné (rozdíl x l. zrnitému a l. jasanovému).

Ekologie druhu: Brouci se rojí v dubnu, noví brouci se objevují v červenci. Matečné chodby jsou příčné, jednoramenné nebo dvojramenné, 2–3 cm dlouhé a 1 mm široké, znatelné v bělovém dřevě. Larvové chodby 1–2 cm dlouhé, nepříliš husté. Zralostní žír prodělávají v kůře zdravých stromů, kde také přezimují. Univoltinní.

Význam druhu: Napadá mladší stromy a větve starších stromů. Je přenašečem grafiózy jilmů.