požerek v kůře
sbírky ÚOLM
požerek na dřevě
sbírky ÚOLM

Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) – lýkohub obecný

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

 

Hostitelské dřeviny: smrk ztepilý (Picea abies), méně často jiné jehličnany.

Popis: Brouk je 2,5–3,2 mm dlouhý, hnědý, štít dopředu zúžený, téměř půlkruhovitý, mezirýží na krovkách stejně široká jako rýhy.

Ekologie druhu: Brouci se rojí již na jaře v březnu či dubnu a prodělávají zralostní žír. Matečné chodby jsou podélné, 4–6 cm dlouhé a 1,5 mm široké, při závrtech botkovitě rozšířené. Larvové chodby jsou dlouhé, nepravidelné, překrývají se. Mladí brouci se líhnou během koncem srpna a přezimují v místě vývoje, v hrabance apod. Generace je univoltinní.

Význam druhu: Velmi hojný. Uplatňuje se především na odumírajících a odumřelých stromech, často již obsazených jinými kůrovcovitými brouky, na zdravých stromech jen výjimečně.