brouk
Hostěnice 2009
detail hlavy
Hostěnice 2009
požerek na kmínku
sbírky ÚOLM

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – kozlíček topolový

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)

 

Hostitelské dřeviny: topoly (Populus sp.) – nejčastěji topol osika (P. tremula).

Popis DRUHU: šedavě žlutě plstnatý tesařík s hustými černými tečkami na krovkách, dorůstající délky 20–30 mm. Poměrně silná tykadla jsou u samců delší. Dalším druhotným pohlavním znakem samečků jsou silně se dozadu zužující krovky.

Ekologie druhu: brouci se objevují od června do července, případně srpna. Okusují mladou kůru 1–3letých výhonků a v listech vykusují okrouhlé otvory s roztřepenými okraji. Samičky kladou vajíčka do hladké kůry při bázi kmínků. Larvy se líhnou až na jaře příštího roku a postupně se zahlubují do dřeva. Své chodby si larvy čistí; při bázi napadených kmínků se objevují hromádky hrubých hnědožlutých třísek. Napadené báze často zduří. Kuklí se v červnu druhého nebo třetího roku. Mladí brouci opouštějí chodby kruhovým výletovým otvorem.

Význam druhu: technický škůdce především mladých, 10–15 let starých topolů. Při silnějším napadení mladší dřeviny hynou, starší špatně přirůstají a za větrného počasí se lámou.