brouk
Mokrá-Horákov 2011
požerek na kmínku
sbírky ÚOLM
požeraky na větvi
Hostěnice 2007
úživný žír brouků
Hostěnice 2010

Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) – lýkohub jasanový

Taxonomické zařazení:

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

 

Hostitelské dřeviny: jasan (Fraxinus spp.).

Popis DRUHU: drobný, 2,5–3,5 mm velký, skvrnitý kůrovec podlouhle oválného tvaru. Krovky jsou rezavohnědě, světle i tmavě šupinkaté. Matečné chodby jsou příčné nebo šikmé, svorkovité, 2,5–10 cm dlouhé. Larvové chodby jsou husté, jen 5 cm dlouhé, v běli zakončené kukelnou kolébkou.

Ekologie druhu: brouci se po přezimování roji záhy na jaře, již v březnu a dubnu. Samečci lákají samičky, které po oplodnění vykusují matečnou chodbu a kladou vajíčka. Mladí brouci se objevují od konce června do července. Nalétávají na mladé kmínky a větve, kde v rámci zralostního žíru vyhlodávají krátké, do 2 cm dlouhé chodbičky, v nichž přezimují.

Význam druhu: běžný druh. Opakovaným žírem brouků dochází na mladých kmíncích a větvích k tvorbě hojivého pletiva – kůra se krabatí a vytváří se deformace ve tvaru tzv. „korových růžic“. Larvy se mohou vyvíjet jak v relativně tenkých větvích, tak silných kmenech. Při silném napadení dochází k odumření dřevin.