zřetelný propad jehlic
ŠLP Křtiny 2007
výrazná defoliace koruny douglasky
ŠLP Křtiny 2007
hnědofialové pruhy na jehlicích
ŠLP Křtiny 2007
barevné změny v místě budoucích plodniček
ŠLP Křtiny 2009
symptomy na jehlicích douglasky
Finsko, aboretum Punkaharju 2010
horní strana jehlic s barevnými pruhy
ŠLP Křtiny 2007
spodní strana jehlice s plodnicemi
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
detail plodnic apothecií
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
apothecium na spodní straně jehlice
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Rhabdocline pseudotsugae Syd. – skotská sypavka douglasky

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pseudotsuga menziensii, citlivé jsou modrozelené kultivary „Glauca“ a „Glauca Pendula“
SYMPTOMY A BIONOMIE: typickým projevem je opad celých ročníků jehlic. Míra defoliace závisí na překrývání fenologických fází sypavky a stupně počátku rašení. Pokud se tyto dvě fáze nesetkají, k vzniku infekce nedochází. První symptomy se objevují v srpnu až listopadu v podobě chlorotických skvrn, které přechází do fialovošedého mramorování. Na jaře jsou ještě výraznější a kontrastují se zeleným základem jehlice. V dubnu až květnu se podél hlavního nervu ze spodní strany jehlice tvoří apotecia, která se za vlhkého počasí otevírají úzkou štěrbinou. Uvolňují se z nich oválné, vřetenovité askospory, které infikují rašící jehlice. Konidiové stádium Rhabdogloeum hypophyllum  vytváří drobné černé pyknidy v řadách podél středního nervu jehlice. Skotská sypavka douglasky postihuje vždy jeden ročník jehličí a opakováním infekce se zkracují přirůstající výhony a zůstávají jehlice pouze posledního ročníku.
VÝZNAM A OCHRANA: chemické postřiky se provádějí pouze u citlivých kultivarů při aktuálním výskytu a to v malých okrasných výsadbách, popř. ve školkách, spektrum používaných fungicidů je stejné jako u sypavek borovice