hnědnutí jehlic směrem od špičky
ŠLP Řícmanice 2008
hnědnutí jehlic směrem od špičky
ŠLP Řícmanice 2008
výrazný propad jehlic
ŠLP Řícmanice 2008
výrazná defoliace koruny douglasky
ŠLP Křtiny 2009
plodnice pseudothecia na rubu jehlice
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Phaeocryptopus gaeumannii (T. Rohde) Petr. –  švýcarská sypavka douglasky

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pseudotsuga menziensii
SYMPTOMY A BIONOMIE: typickými symptomy je propadání  jehlic, kterému předchází žloutnutí až hnědnutí směrem od špiček jehlic, většinou se jedná o spodní patra dřevin a postupně v závislosti na hustotě porostu stoupá propad i výše. V prvním roce vzniku infekce dochází k mírnému a nevýraznému mramorování jehlic. V jehlicích je přítomno pouze mycelium prorostlé palisádovým parenchymem. Teprve v následujícím roce v květnu až červnu se v místě průduchů na rubu jehlice objevují černá, drobná psedothecia (0,1 mm). Jehlice intenzivněji žloutnou až hnědnou a opadávají. Plodnice pseudothecia obsahující kyjovitá vřecka s dvoubuněčnými askosporami. Konidiové stádium není známo.
VÝZNAM A OCHRANA: mezi rizikové porosty lze řadit dřeviny ve věku 10 –15 max. 20 let, většinou se zanedbanou výchovou, porosty přehoustlé, na lokalitách se slabým prouděním vzduchu. K chemické ochraně lze použít fungicidy doporučované pro sypavky borovice, aplikace se provádí pouze ve školkách.