poškození listů jírovce
Brno 2009
detail poškození listů
Brno 2009
hnědnutí listových čepelí od okraje
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
detail barevných změn listu
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Guignardia aesculi (Peck) V.B. Stewart – hnědá skvrnitost listů jírovce

 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Aesculus hippocastanum, A. x carnea

SYMPTOMY A BIONOMIE: hnědnutí listů od okraje, lemované žlutým přechodem, při silném poškození jsou zhnědlé celé listové čepele a listy předčasně opadávají, na spodní straně těchto skvrn se tvoří plodnice konidiového stadia Phyllosticta aesculicola a Leptodothiorella aesculicola

VÝZNAM A OCHRANA: hnědá skvnitost jírovce se vyskytuje často společně na listech s klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) a také v kombinaci se symptomy poškození suchem (okrajové nekrózy listových čepelí). U starších stromů nemá větší význam, u mladých dřevin ve školkách se při objevení prvních příznaků doporučuje použití fungicidů.