symptomy u Pinus rotundata
NPR Borkovická Blata 2008
symptomy u Pinus rotundata
NPR Borkovická Blata 2008
symptomy u Pinus rotundata
NPR Borkovická Blata 2008
typické odumírání od konců jehlice
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
vyvinuté acervuli na jehlicích
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
postupná tvorba hnědožlutých pruhů a acervulí
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
detail otevřených acervulí ve vlhkém prostředí
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. – hnědá sypavka borovice

TELEOMORFNÍ STÁDIUM: Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr
SYNONYMUM: Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: Pinus rotundata
SYMPTOMY A BIONOMIE: hnědá sypavka způsobuje silný propad jehlic nejstarších ročníků, většinou zůstávají zelené pouze poslední letos vyrašené ročníky. Symptomy na zelených jehlicích jsou hnědé, žlutě lemované skvrny, které se postupně formují v hnědé, žlutě lemované pruhy. Zelené jehlice odumírají od špičky a na odumřelých pletivech se v místech skvrn tvoří olivově nebo hnědozelené plodnice acervuli. Konidie jsou subhyalinní, žlutohnědé až olivově hnědé, tlustostěnné, jemně zakřivené, s jednou až pěti přehrádkami, jemně zaškrcené, na jednom konci zaoblené, na druhém konci utnuté, jejich povrch je hrbolatý, velikost 3 - 5 × 21 - 44 μm.
VÝZNAM A OCHRANA: v ČR byla poprvé potvrzena v červnu 2007 v NPR Červená Blata v Jižních Čechách a druhým potvrzeným nálezem je lokalita z NPR Borkovických blat u Veselí nad Lužnicí v srpnu 2008. V obou případech byla hostitelem borovice blatka. V Evropě jsou zaznamenány nálezy i z jiných druhů borovic např.: P. sylvestris a P. mugo (Rakousko, Švýcarsko), P. halapensis (Chorvatsko), P. radiata (Francie) a další. L. acicola je karanténním škodlivým organismem, vztahuje se na ni ohlašovací povinost.