Lophodermium piceae na smrku
ŠLP Křtiny 2011
Lophodermium piceae zrezivění a propad jehlic
Křtiny 2011
Lophodermium piceae na smrku
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
Lirula macrospora částečný propad jehlic
Roháče 2007
Lirula macrospora silné poškození
ŠLP Křtiny 2010
Lirula macrospora čárkovité plodnice
Roháče 2007
Lirula macrospora otevřené plodnice
UOLM fytopatologická laboratoř 2007

Sypavky na smrku nejsou až tak rozšířené jako sypavky vyskytující se u borovice. Nejvýznamnější jsou dva rody Lirula a Lophodermium,  které se od sebe odlišují především tvorbou, tvarem a velikostí plodnic.

Lirula macrospora (R. Hartig) Darker – štěrbinatka smrková

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Picea
SYMPTOMY A BIONOMIE: jehličí jednoho ročníku zhnědne a rychle opadává, na rubu jednotlivých jehlic se kolem hlavního nervu tvoří podélná černá hysterothecia obsahující vřecka s askosporami. Jejich délka je až 10 mm. Nachylnější jsou mladé dřeviny, ve vlhkých lokalitách a dřeviny jejichž spodní větve se překrývají.
VÝZNAM A OCHRANA: vzhledem k tomu, že výskyt není až tak častý, opatření nejsou nutná

Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn. – skulinatec smrkový, sypavka smrková

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Picea
SYMPTOMY A BIONOMIE: v letním období dochází ke žloutnutí jehlic v podobě skvrn, které přes zimu rezivý, hnědnou a odumírají. Na zhnědlých jehlicích se tvoří velmi drobná černá spermogonia a na odumřelých a částečně opadlých jehlicích narůstají hysterothécia plodnice, obsahující vřecka s askosporami.
VÝZNAM A OCHRANA: výskyt není až tak častý, chemická opatření nejsou nutná, pokud se objeví ve větší míře, tak se jedná o zanedbané přehoustlé porosty