symptomy po působení několikatileté infekce
ŠLP Křtiny 2011
léze na kůře mladého jasanu
Křtiny 2009
hnědé léze na kůře výhonů jasanu
Křtiny 2009
praskliny kůry – zaschlá léze
Křtiny 2009
rakoviné rány po loňské infekci
ŠLP Křtiny 2009
odumírání vyrašených letorostů
ŠLP Křtiny 2011
odumírání vyrašených letorostů
Křtiny 2011
zasychající letorosty a listy působením infekce
Křtiny 2009

Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya - nekróza jasanu

 

Anamorfní stádium: Chalara fraxinea  T. Kowalski

 

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Fraxinus excelsior, F. excelsior 'Pendula', F.angustifolia
SYMPTOMY A BIONOMIE: typická je tvorba lézí a nekróz v okolí pupenů, popř. v místě nasazení letošních letorostů, následuje odumírání letorostů, nejdříve zavadají a usychají listy, které neopadávají a zůstávají seschlé na stromech, později zhnědne kůra celých letorostů a ty odumírají, při příčném průřezu je vidět postupující hnědnutí přes kambium až do dřeva. Nekrózy jsou elipticky protáhlé a šíří se podélně po celém letorostu a u víceletých výhonů mohou nekrózy zavalovat a vytvářet rakovinné rány. Pod poškozenými částmi dřevin vyrůstají proventivní výhony. Dalším projevem je hnědnutí řapíků a následně listových čepelí koncem léta. Tento symptom je snadno zaměnitelný s poškozením padlím jasanovým (Erysiphe fraxini).
Teleomorpha Hymenoscyphus fraxineus narůstá na řapících opadlých listů pod napadenými stromy.
VÝZNAM A OCHRANA: napadené dřeviny buď přežívají, snaží se o regeneraci tvorbou vlků, které mohou být nahloučené a připomínají čarověníky, narůstají u paty stromů a na kmeni, anebo zcela odumírají.
MOŽNOST ZÁMĚNY: podobné je poškození mrazem, hlavně v předjarním a jarním období je snadno zaměnitelné s nekrózou jasanu.