přípletka na smrku ztepilém
Roháče 2006
přípletka na P. mugo
Roháče 2006
přípletka na P. mugo
Roháče 2006
detail přípletky na kleči
Roháče 2007
detail přípletky na kleči
Roháče 2006

Herpotrichia nigra R. Hartig –  přípletka černá

SYNONYMUM: Herpotrichia juniperi (Duby) Petr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: P. mugo, P. cembra, Picea abies, Pseudotsuga, Juniperus  
SYMPTOMY A BIONOMIE: černé mycelium houby pokrývá jehlice a celé výhony, při silném výskytu jsou celé větve jakoby slepené, výživa mycelia je zajištěna haustorii, kterými houba vrůstá do pletiv hostitele, černé  plodničky jsou na povrchu jehlic. Takto postižené části dřevin odumírají.
VÝZNAM A OCHRANA: vyskytuje se převážně ve vlhkých horských oblastech, většinou tam, kde dlouho leží sněhová pokrývka, při silné nákaze může dojít k odumírání hostitele