detail plodnic apothecií
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
otevřené plodničky ve vlhkém prostředí
UOLM fytopatologická laboratoř 2006

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo  – mramorová sypavka borovice

SYNONYMUM: Naemacyclus minor Butin

Druhý druh Cyclaneusma niveum (Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter (syn. Naemacyclus niveus (Pers.) Fuckel ex Sacc.) je považován za saprofyta, jejich vzáiemné odlišení je možné v uměle vypěstované kultuře, kde jsou přítomny mikrokonidie a má větší plodnice.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo, P. contorta, P. ponderosa a další druhy borovice
SYMPTOMY A BIONOMIE: prvním projevem je žloutnutí až hnědnutí, popř. mramorování nejstaršího ročníku jehlic, tyto barevné změny začínají koncem léta a pokračují na podzim, ale jejich průběh je u jednotlivých druhů borovic velice proměnlivý, často je sypavka provázena přirozenou senescencí – stárnutím jehlic. Plodnice – apothecia vyrůstají až na odumřelých jehlicích, jsou bezbarvá až bílá, často splývají s barvou jehlice, lépe jsou viditelná ve vlhkém prosředí, kdy se štěrbinovitě otevírají a uvolňují se z nich vřecka s askospórami
VÝZNAM A OCHRANA: C. minus není často odlišovaná od škod ostatními sypavkami, pokud se provádí chemická ochrana, tak většinou v souvislosti s výskytem ostatních sypavek jako je sypavka borová nebo červená sypavka borovice. Větší výskyt je zaznamenán na vlhkých, málo vzdušných lokalitách a ve školkách, kde jsou mladé sazenice pstovány pod závlahou.