sypavka borová na Pinus mugo
Vysoké Tatry 2005
hysterothecia na jehlicích borovice lesní
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
Lophodermium pinastri na jehlici borovice lesní
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
detail hysterothecia na jehlici borovice lesní
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
plodnice - hysterothecia ve vlhkém prostředí
UOLM fytopatologická laboratoř 2006

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. - skulinatec borový, sypavka borová

Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar - sypavka borovicová

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo a další dvoujehličkaté borovice
SYMPTOMY A BIONOMIE: koncem léta se na nejstarších jehlicích objevují žluté skvrny, které se postupně přes zimu  zvětšují a rezivý, postupně se barví do hněda, na jaře vyrůstají na odumřelých jehlicích velmi drobné pyknidy osahující tyčinkovité konidie, v další vegetaci narůstají hysterothécia, mající tvar kávového zrna a výraznou černou barvu, ve vlhkém prostředí se otevírají a uvolňují se z nich vřecka s askospórami. U L.pinastri jsou na jehlicích přítomny tenké, příčné, černé linie, které u L. seditiosum chybí.
VÝZNAM A OCHRANA: za hlavní období nárůstu infekce je považován červen, ve vyšších polohách červenec až září. Průběh a intenzita infekce závisí na průběhu počasí, vlhčí období způsobuje silný nárůst infekce, naopak suché počasí může projevy silně potlačit. Chemická ochrana je doporučovaná ve školkách ve čtrnáctidenních intervalech od pol. VII., při teplém a vlhkém počasí lze aplikace posunout už na pol. VI. Povolené přípravky pro lesnictví jsou Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Flowbrix, Ortiva a Novozir. V ostatních případech je spektrum přípravků širší viz. Registr povolených přípravků, doporučuje se je při jednotlivých aplikacích střídat.