typické odumírání výhonů od terminálů
Brno BZA 2009
symptomy u borovice černé
Lednice 2007
symptomy u borovice černé
Brno BZA 2009
symptomy u Pinus aristata
Brno BZA 2010
zaschlý pupen a rašící jehlice u borovice černé
Brno BZA 2009
zasychající rašící jehlice
Brno BZA květen 2010
narůstající pyknidy na suchých jehlicích borovice
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
plodnice na odumřelých výhonech borovice
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
plodnice na spodní straně šišek
UOLM fytopatologická laboratoř 2006

Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton

SYNONYMUM: Diplodia pinea (Desm.) J.J. Kickx

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: všechny druhy borovic, v ČR nejvíce v okrasných výsadbách u Pinus nigra
SYMPTOMY A BIONOMIE: typickým projevem je odumírání terminálního pupene u jednotlivých větví, jeho silné prosmolení a pozastavení růstu nejmladších jehlic v době rašení. Ostatní jehlice zůstávají v prvním roce vzniku infekce zelené, odumírají až v daších letech, většinou celé větve a části korun. Na mrtvých jehlicích a prýtech narůstají černé kuželovité plodnice pyknidy obsahující tmavé oválné konidie. Tyto jsou většinou v hojném počtu i na spodních stranách šupin šišek. Houba prorůstá kambiem a zamezuje výživu a přísun vody do terminálních partií, stromy po několikatileté infekci v závislosti na míře napadení totálně odumírají. Výskyt S. sapinea je dáván do souvislosti s deficitem vody v půdě v předjarním a jarním období.
VÝZNAM A OCHRANA: v okrasných výsadbách se silně napadené větve odstraňují, aby se zamezilo šíření patogena, tato opatření jsou málo účinná. Částečnou prevencí je tam, kde je to možné vyvarovat se přísůšku v zimním a jarním období.