plodnice ohňovce statného na habru
ŠLP Řícmanice 2008
plodnice ohňovce statného
ŠLP Řícmanice 2008
plodnice ohňovce na kmeni dubu
Náměšť, údolí Oslavy 2011
plodnice ohňovce na kmeni dubu
ŠLP Křtiny 2007
mladé plodnice ohňovce
ŠLP Křtiny 2010
plodnice ohňovce na dubu
PR Babí lom 2011
plodnice ohňovce na dubu
PR Karlické údolí 2013

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin ohňovec statný

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Quercus, Castanea, Robinia pseudoacacia
SYMPTOMY: zavalité, robustní plodnice na kmeni
PLODNICE: víceleté, poduškovité, později kopytovité, bobulovitého tvaru, okraj plodnic tupý, barva hnědá až rezavěhnědá, povrch  rozpraskaný, často porostlý zrněnkou, dužnina je rezavohnědá, mírně našedlá
HNILOBA: bílá, rychle se šířící od místa vniknutí infekce celým kmenem
VÝZNAM A OCHRANA: při silně rozvité hnilobě dochází k rozlomení kmene
MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius), ohňovec hrbolatý (Phellinus torulosus)