plodnice ohňovce topolového
Brno 2006
plodnice ohňovce topolového
Švédsko, Uppsala 2008

Phellinus populicola Niemelä ohňovec topolový

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Populus alba, P. tremula, P. canescens
SYMPTOMY: narůstající plodnice na kořenových nábězích a kmeni
PLODNICE: víceleté, většinou vyrůstají ve větším počtu, polokulovitého až kopytovitého tvaru, povrch šedočerný, černý, hladký, okraj oblý, skořicově hnědý, dužnina hnědorezavá
HNILOBA: bílá, velmi lehká, měkká, dá se rýpat nehtem, přítomny černé tenké linie
VÝZNAM A OCHRANA: může docházet k rozlomení kmene a kosterních větví