plodnice outkovky pestré
ŠLP Křtiny 2007
detail plodnic outkovky
Štákovy paseky 2005
detail plodnic
Itálie 2009
detail okrouhlých rourek outkovky
ŠLP Křtiny 2010

Trametes versicolor (L.) Lloyd outkovka pestrá

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: většina listnáčů, ojediněle i u jehličnanů
SYMPTOMY:
přítomnost barevně velmi výrazných plodnic
PLODNICE: jednoleté, kloboukaté, střechovitě uspořádané, někdy i polorozlité, tenké, často ve velkém množství, plstnaté, barevně velmi variabilní, od šedě okrově hnědé, přes červenavě, hnědě, modravě nebo černě pásovaného zbarvení, které vytváří koncentrické barevné kruhy na povrchu, dužnina bílá, rourky bílé, kruhovité, drobné
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: narůstá během celého roku, na živém i na odumřelém dřevě, ochrana spočívá v zamezení poranění, je typickým ranovým parazitem
MOŽNOST ZÁMĚNY: s jinými druhy outkovek