plodnice bělochoroše na bázi smrku
Křižánky 2007
plodnice bělochoroše na pařezu smrku
Křižánky 2008
plodnice na bázi smrku
ŠLP Křtiny 2012

Postia stiptica (Pers.) Jülich  –  bělochoroš hořký

SYNONYMUM: Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. & Ryvarden

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jehličnany, nejčastěji Picea, méně Pinus a Abies
SYMPTOMY: plodnice na bázi kmene a kořenových nábězích, často i na pařezech 
PLODNICE: narůstají v VII. – XI., jsou sněhobílé, jemně plstnaté, polokulovité nebo vějířovité, zúženou bází přirostlé, v mládí ronící kapky vody, povrch později olysalý, okraj klobouku je ostrý, tenký, po vyschnutí plodnice podvinutý, dužnina měkká, hořké chuti
HNILOBA: hnědá, v poslední fázi hranolovitý rozklad, v trhlinách jsou přítomny jemné blanky mléčně bílého podhoubí
VÝZNAM A OCHRANA: stromy jsou infikovány přes místa mechanického poranění, způsobuje lámání dřevin v pařezové části, vyskytuje se u živého i mrtvého dřeva
MOŽNOST ZÁMĚNY:  plstnateček severský (Climacocystis borealis) tvoří více plodnic, které jsou mírně nažloutlé a nejsou hořké