detail klobouku šupinovky
ŠLP Křtiny 2007
plodnice šupinovky
ŠLP Křtiny 2010
plodnice šupinovky
ŠLP Křtiny 2007
stará plodnice po přemrznutí
ŠLP Křtiny 2007

Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. –  šupinovka kostrbatá

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče i jehličnany
SYMPTOMY:  vyrůstání plodnic na bázi a po celém kmeni dřevin
PLODNICE: klobouk polokulovitý až široce kuželovitý, vyklenutý, většinou suchý, výrazné vztyčené rezavě okrové až hnědé šupiny na světložlutém až žlutookrovém podkladě, třeň v mládí výrazně šupinatý, přítomna je pavučinovitá plstnatá zóna
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: významný parazit, hniloba působí narušení stability dřevin a rozlomení kmene, identifikace pouze podle přítomných plodnic, které vyrůstají až když je hniloba ve velmi pokročilém stavu
MOŽNOST ZÁMĚNY: václavka (Armillaria) má bílý výtrusný prach a plodnice jsou křehčí