detail klobouku šupinovky
ŠLP Křtiny 2007
plodnice šupinovky
ŠLP Křtiny 2010
plodnice šupinovky
ŠLP Křtiny 2007
plodnice na bázi korkovníku
ŠLP arboretum Křtiny 2017
stará plodnice po přemrznutí
ŠLP Křtiny 2007
staré přemrzlé plodnice
ŠLP Křtiny Řícmanice 2016

Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. –  šupinovka kostrbatá

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče i jehličnany
SYMPTOMY:  vyrůstání plodnic na bázi a po celém kmeni dřevin
PLODNICE: klobouk polokulovitý až široce kuželovitý, vyklenutý, většinou suchý, výrazné vztyčené rezavě okrové až hnědé šupiny na světložlutém až žlutookrovém podkladě, třeň v mládí výrazně šupinatý, přítomna je pavučinovitá plstnatá zóna
HNILOBA: bílá
VÝZNAM A OCHRANA: významný parazit, hniloba působí narušení stability dřevin a rozlomení kmene, identifikace pouze podle přítomných plodnic, které vyrůstají až když je hniloba ve velmi pokročilém stavu
MOŽNOST ZÁMĚNY: václavka (Armillaria) má bílý výtrusný prach a plodnice jsou křehčí