plodnice hnědáku Schweinitzova
Křižánky 2008
plodnice hnědáku Schweinitzova
Křižánky 2008
plodnice hnědáku Schweinitzova
Křtiny 2009
mladá plodnice hnědáka
Švédsko, Uppsala 2008
plodnice hnědáku Schweinitzova
ŠLP Křtiny 2009
plodnice hnědáku na smrku
ŠLP Křtiny 2011
rok staré plodnice na smrku
ŠLP Křtiny 2011
hnědá hniloba s plodnicí na bázi smrku
ŠLP Křtiny arboretum 2013
hnědý kostkovitý rozklad
ŠLP Křtiny Řícmanice 2014
typický zlom smrku
ŠLP Křtiny 2010
zlom smrku v místě hniloby
ŠLP Křtiny 2010

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – hnědák Schweinitzův

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pinus, Larix, Picea, Pseudotsuga 
SYMPTOMY: plodnice na bázi kmene, mezi kořenovými náběhy i na hrabance pod stromy, rozšířená báze kmene
PLODNICE: jednoleté, narůstají v pol. VI. – VIII., klobouk kruhovitý až polokruhovitý nepravidelně hrbolatý, pokrytý jemnou plstí, mladé plodnice mají růstovou zónu žlutou, žlutorezavou až oranžově rezavou, střed plodnic je tmavě hnědý, staré jsou tmavě hnědé, polorozpadlé, zbytky plodnic jsou nalézány polorozpadlé i v následujícím roce
HNILOBA: hnědá, šíří se od kořenů do kmene a dále vyzrálým dřevem až do výšky 8 –12 m, bez vnějších příznaků, tlející dřevo se barví okrově, dá se rýpat nehtem, později se tvoří podélné a příčné trhlinky, obsahující bílé blanky podhoubí, v poslední fázi je tmavě červenohnědé, hranolovitě se rozpadá, pokud je hniloba suchá, je velmi lehká a drtí se v jemný prášek
VÝZNAM A OCHRANA: hniloba narušuje stabilitu dřevin, dochází k vývratům v pařezové části, tam, kde se pravidelně objevují plodnice je třeba počítat s pokročilou hnilobou, velmi častá je i v parkových úpravách