plodnice kořenovníku vrstevnatého
ŠLP Křtiny 2009
plodnice kořenovníku na pařezu smrku
Křtiny 2011
spodní strana plodnice
Křižánky 2008
plodnice na kořenech vývratu
Novohradské hory 2007
pařez vývratu s hnilobou
Novohradské hory 2007
hniloba
ŠLP Křtiny 2002
hniloba na smrku
ŠLP Křtiny Proklest 2016
hniloba na smrku
ŠLP Křtiny Proklest 2016

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – kořenovník vrstevnatý

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jehličnany, především Picea, méně Pinus, Abies, Pseudotsuga, vzácně listnáče
SYMPTOMY: plodnice na kořenových nábězích, na bázích kmenů, na pařezech, někdy výrony pryskyřice na kmeni
PLODNICE: imperfektní plodnice na hrabance – polštářovité, většinou v malém množství, anebo vůbec nevyrůstají, produkují konidie,  perfektní plodnice, rourkaté vyrůstají na spodní straně kořenů vyvrácených kmenů, mají sněhobílou barvu, později hnědočervenou, přirůstající okraj je bílý, později jsou tmavě hnědé, až černající, každým rokem přirůstají nové bělavé rourky,  tvar plodnic je polorozlitý až kloboukatý, povrch hrbolatý
HNILOBA: bílé tlení, používá se název tzv. " červená hniloba", který souvisí se zabarvením rozkládajícího se dřeva, hniloba se šíří ze středu kmene k obvodu, proniká od kořenů po celé délce kmene, v poslední fázi rozkladu dřevo světlá, je mineralizované, ve vzniklých prostorech je bílé podhoubí, dochází k oddělování letokruhů, charakteristické je lámání po vlákně
VÝZNAM A OCHRANA: z lesnického hlediska hospodářsky nejvýznamnější dřevokazná houba, její infekce často probíhá skrytě, bez vnějších symptomů, dřevinám hrozí vývraty a zlomy z důvodů silně rozvinuté hniloby, častý je výskyt na bývalých zemědělských půdách a půdách, kde je narušený vodní režim, stanoviště s opakujícími se přísušky