jmelí bílé
Lešná 2008
jmelí na jedli
ŠLP Řícmanice 2008
jmelí na borovici
Mohelno 2009
jmelí na borovici
Turecko 2009
jmelí na borovici
Turecko 2009
masivní napadení třešně
Zlín-Malenovice 2012
jmelí s plody
Zlín-Malenovice 2012
otvory po rhizoidech
Coufavá 2008

Viscum album L. –  jmelí bílé

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Abies, Pinus, listnáče
čeleď Loranthaceae, druh V. album se dělí na další poddruhy
SYMPTOMY A BIONOMIE: vyrůstá v korunách stromů, jako neopadavý stálezelený keřík, který má vidličnatě dělené větve, poměrně křehké, vstřícné, tuhé, kopinaté, kožovité listy a dvoudomé květy, kvete počátkem III., plody jsou bílé bobule, dozrávají v XII.- I., obsahují tvrdé semeno obalené slizovitou hmotou, přenos semen zajišťují ptáci. Semena se zachytí k podkladu a vyklíčí v rhizoid, který přilne ke kůře a rozrušuje buňky hostitele, po přichcení vyrůstá nová rostlina.
VÝZNAM A OCHRANA: jmelí je poloparazit, který má vlastní asimilační aparát, výživu čerpá z těla hostitele, ochrana spočívá v odstranění jednotlivých rostlin