porost Picea pungens poškozený kloubnatkou
Orlické hory, Pod Anenských vrchem 2011
projevy silné infekce
Orlické hory, Pod Anenských vrchem 2011
poškození pupene smrku pichlavého
ŠLP Řícmanice 2008
prorašení částečně poškozených pupenů
Orlické hory, Pod Anenských vrchem 2011
poškození pupene smrku pichlavého
ŠLP Řícmanice 2008
detail poškozeného pupene smrku pichlavého
Finsko, aboretum Punkaharju 2010
poškození pupene smrku pichlavého
Finsko, aboretum Punkaharju 2010
plodnice - pseudothecia na pupenech
ŠLP Řícmanice 2008
detail pseudotecií na pupenech
ŠLP Řícmanice 2008

Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr. – kloubnatka smrková

SYNONYMUM: Cucurbitaria piceae Borthw., Cucurbidothis piceae (Borthw.) Petr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: P. pungens, P. glauca, P. sitchensis,  P. engelmannii, P. abies - je rovněž hostitelem, ale infikován je podstatně méně než ostatní uvedené druhy
SYMPTOMY A BIONOMIE: na jaře při rašení jsou dobře viditelné zduřelé, jakoby nateklé pupeny, které se kroutí, deformují, spirálovitě stáčí. Pokud je silná infekce terminální pupen odumírá a boční přebírá jeho funkci, pokud je infekce slabá, dochází k částečnému prorašení, ale výhony jsou zdeformované a v následující zimě namrzají. Na napadených pupenech vyrůstá černé stroma a v něm plodnice. Nejdříve narůstá konidiové anamorfní stádium - Megaloseptoria mirabilis, což jsou černé, povrchové pyknidy s konidiemi. Plodnice teleomorfního stádia jsou pseudothecia podobné velikosti i barvy, na povrchu hladká, se silnou stěnou. Obsahují vřecka s vřetenovitými, mnohobuněčnými askosporami. Oba typy plodnic najdeme po celou vegetační sezónu, konidie jsou aktivní po celou tuto dobu, ale askospory pouze na konci léta a na podzim. Podle frekvence výskytu napadených pupenů dochází k opadu všech ročníků jehlic a kompletnímu odumírání jednotlivých větví a celých dřevin. Většinou se tak děje po několikatileté po sobě následující infekci, kde se dřeviny vysílí a spící pupeny nestačí vyrašit a vytvořit náhradní asimilační aparát. V některých monokulturách se tak děje během 2 až 3 let.
VÝZNAM A OCHRANA: výskyt je popisován ve školkách a na plantážích vánočních stromků. V posledních asi třech letech byl zvýšený výskyt zaznamenán v Krušných horách v smrkových monokulturách P. pungens, méně na obdobných lokalitách v Orlických horách a také v Jizerských horách. Ochrana ve školkách je doporučena v likvidaci napadeného materiálu a případném opakovaném použití fungicidů. U smrkových monokultur je podle stupně poškození nutné uvažovat o jejich rekonstrukci, případně používat P. abies, který se jeví méně náchylný.