typické symptomy na jaře
Koryčany 2006
projevy silné infekce
Koryčany 2006
tvorba lvích ocasů
Koryčany 2006
symptomy u smrku pichlavého
Zubří 2010
detail acervulí u Picea pungens
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
acervuli na jehlicích smrku ztepilého
UOLM fytopatologická laboratoř 2007
Dothistroma u Picea pungens
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
symptomy u Pinus ponderosa
Zubří 2010
symptomy u Pinus nigra
Zubří 2010
detail acervulí a černých skvrn
ŠLP Křtiny 2008
typické odumírání jehlic od špičky
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
typické odumírání jehlic od špičky
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
detail acervulí u Pinus nigra
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
detail acervulí u Pinus nigra
UOLM fytopatologická laboratoř 2006
detail acervulí u Pinus nigra
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
plodnice Dothistroma a Lophodermium na jehlici
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet červená sypavka borovice

TELEOMORFNÍ STÁDIUM: Mycosphaerella pini Rostr. ex Munk
SYNONYMUM: Scirrhia pini A. Funk & A.K. Parker

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR:  P. nigra, P. mugo, P. sylvestris, P. contorta, P. aristata. P. jeffreyi, P. rotundata, P. leucodermis a dalších 13 druhů borovice, Picea abies, P. pungens, P. schrenkiana, P. omorika a Pseudotsuga menziesii
SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je rezivění a následné odumírání jehlic ve spodní části koruny, na jehlicích jsou přítomny v různé intenzitě červené pruhy a v nich acervuli – plodnice anamorfního stádia. Červené zbarvení způsobuje přítomný dothistromin a nejnápadněji působí v jarním období, kdy jsou tyto příznaky nejčitelnější. Postiženy jsou nejstarší jehlice a při silné infekci se mohou tvořit tzv. "lví ocasy", kdy zelené jsou pouze rašící jehlice na zkráceném prýtu a starší jsou odumřelé a rezivěhnědě zbarvené. Intenzita opadávání jehlic je u jednotlivých hostitelů velmi proměnlivá. Např.: borovice černá, b.kleč a b.těžká drží napadené jehlice dlouho na prýtu, kdežto b.lesní opadává okamžitě po zrezivění a najít u ní na stromě jehlice s acervuli je obtížné. 
Acervuli jsou myceliální útvary s krátkými konidiofory tvořící se pod pokožkou jehlice, při dozrání zvedají kutikulu, ta praská a ven se uvolňuje černá hmota obsahující konidie. Konidie jsou dlouze vláknité, hyalinní, s 1–5 (7) přehrádkami, s hladkým povrchem (vel. 8-40 x 1,8-3 µm). Kromě konidií se tvoří synanamorfa Asteromella, která je poznatelná pouze pod mikroskopem podle velmi drobných spermogonií (1–3 µm). Pohlavní stádium Mycosphaerella pini nebylo na území ČR zatím potvrzeno.
Příznaky primární letošní infekce se projevují v závislosti na průběhu počasí zpočátku pouze jako žluté skvrny na jelených jehlicích v letním období. Tyto skvrny postupně přechází do hnědého až červeného zbarvení a v nich se tvoří v polovině léta  první acervuly. Jehlice pak odumírají směrem od špičky a báze zůstávají zelené. K jejich celkovému odumírání dochází na podzim anebo na jaře. Na konci vegetace se kromě červených pruhů na odumřelých jehlicích vyskytují drobné černé skvrny. Intenzita a projevy symptomů jsou velmi rozdílné u jednotlivých hostitelů. Rozhodující pro pozitivní identifikaci patogena je přítomnost acervulí s konidiemi. U hostitelů s rychlým propadem jehlic jako je smrk nebo borovice lesní je třeba prověřit i opadlé jehlice pod stromy.
VÝZNAM A OCHRANA: červená sypavka je karanténním škodlivým organismem, vztahuje se na ni ohlašovací povinnost. První nález na území ČR byl zaznamenán na dováženém materiálu v roce 1999 z Maďarska, ve volné výsadbě byla zachycena na bývalé plantáži vánočních stromků v květnu 2000 na Pinus nigra u obce Jedovnice, asi 30 km severně od Brna. V následujícím období bylo potvrzeno několik desítek pozitivních lokalit na území ČR. Jedná se převážně o plantáže vánočních stromků, okrasné výsadby, dřeviny max. do 20 let věku, vyjimečně starší. Rizikový je sadební materiál. Pro lesnictví je povoleno ve školkách a výsadbách chemické ošetření 0,4 - 0,5 % Kuprikolem v termínu od pol. V., opakovaně po 10 až 14 dnech. Z ostatních opatření lze doporučit vyžínání, při silném napadení odstranění spodních napadených větví a další zásahy, které umožní proudění vzduchu na lokalitě.