prosmolení pryskyřicí při silném napadení
ŠLP Křtiny 2006
rez borová na Pinus banksiana
ŠLP Křtiny 2011
prosmolení pryskyřicí při silném napadení
ŠLP Křtiny 2011

Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winte rez borová

SYNONYMUM: Cronartium  asclepiadeum (Willd.) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice s dvěma jehlicemi ve svazečku, Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo..
SYMPTOMY A BIONOMIE: dvoubytná  (heteroecická) rez –  mezihostiteli jsou byliny jako např.: hořec a tolita. V dubnu až červnu na kůře kmene a větví vyrůstají oranžověžluté aecie, které jsou doprovázeny prosmolením kůry a jejím praskáním, při silné nákaze odumírají jednotlivé větve, ale zpravidla se tak děje až po několikati letech od vzniku infekce. Na listech mezihostitelů se v letním období tvoří uredia a telia, uvolněné teliospory infikují zpětně borovice

VÝZNAM A OCHRANA: potlačení výskytu je velmi obtížné, spočívá v dostatečné vzdálenosti obou hostitelů navzájem, což je  prakticky nemožné, napadené borovice většinou postupně prosychají, napadené větve se odstraňují, ale po určité době působení patogena dochází k zániku dřevin.