prosmolení pryskyřicí při silném napadení
ŠLP Křtiny 2006
rez borová na Pinus banksiana
ŠLP Křtiny 2011
prosmolení pryskyřicí při silném napadení
ŠLP Křtiny 2011
výrony pryskyřice stékající po kmeni
ŠLP Křtiny Řícmanice 2010
detail zdiuřené větve
ŠLP Křtiny Řícmanice 2010

Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winte rez borová

SYNONYMUM: Cronartium  asclepiadeum (Willd.) Fr.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice s dvěma jehlicemi ve svazečku, Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo..
SYMPTOMY A BIONOMIE: dvoubytná  (heteroecická) rez –  mezihostiteli jsou byliny jako např.: hořec a tolita. V dubnu až červnu na kůře kmene a větví vyrůstají oranžověžluté aecie, které jsou doprovázeny prosmolením kůry a jejím praskáním, při silné nákaze odumírají jednotlivé větve, ale zpravidla se tak děje až po několikati letech od vzniku infekce. Na listech mezihostitelů se v letním období tvoří uredia a telia, uvolněné teliospory infikují zpětně borovice

VÝZNAM A OCHRANA: potlačení výskytu je velmi obtížné, spočívá v dostatečné vzdálenosti obou hostitelů navzájem, což je  prakticky nemožné, napadené borovice většinou postupně prosychají, napadené větve se odstraňují, ale po určité době působení patogena dochází k zániku dřevin.