otevřená apothecia ve vlhkém prostředí
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
detail apothecii
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
černá kulovitá apothecia na odumírajících výhonech
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Cenangium ferruginosum Fr. – cenangioza borovice

SYNONYMUM: Cenangium abietis (Pers.) Rehm

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: Pinus sylvestris, P. nigra
SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je prosychání koncových výhonů, větví až celých korun, mycelium houby prorůstá kambiem, což je viditelné na příčném řezu větviček, plodnice  – apothecia narůstají na kůře výhonů a větviček, obsahují vřecka s askospórami, kterými se infekce šíří, k frukrtifikaci dochází až na odumřelých částech dřevin, základy plodnic jsou identifikovatelné během celého roku. Mladé plodnice prorůstají kůrou hostitele a jsou většinou nahloučené při sobě, kulovité, tmavě hnědě až černě zbarvené, ve vlhkém prostředí se miskovitě otevírají, jejich velikost je asi 2-3 mm.
VÝZNAM A OCHRANA: C. ferruginosum je považováno za  příležitostného parazita, který svou aktivitu rychle zvýší v okamžiku, kdy jsou borovice oslabeny např. jiným patogenem, škůdcem nebo nedostatkem vody z důvodů dlouhotrvajícího sucha, napadené části dřevin i celé stromy se odstraňují.