cenangioza na borovici lesní
ŠLP Křtiny 2009
otevřená apothecia ve vlhkém prostředí
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
detail apothecii
UOLM fytopatologická laboratoř 2009
černá kulovitá apothecia na odumírajících výhonech
UOLM fytopatologická laboratoř 2009

Cenangium ferruginosum Fr. – cenangioza borovice

SYNONYMUM: Cenangium abietis (Pers.) Rehm

HOSTITELSKÉ DŘEVINY V ČR: Pinus sylvestris, P. nigra
SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je prosychání koncových výhonů, větví až celých korun, mycelium houby prorůstá kambiem, což je viditelné na příčném řezu větviček, plodnice  – apothecia narůstají na kůře výhonů a větviček, obsahují vřecka s askospórami, kterými se infekce šíří, k frukrtifikaci dochází až na odumřelých částech dřevin, základy plodnic jsou identifikovatelné během celého roku. Mladé plodnice prorůstají kůrou hostitele a jsou většinou nahloučené při sobě, kulovité, tmavě hnědě až černě zbarvené, ve vlhkém prostředí se miskovitě otevírají, jejich velikost je asi 2-3 mm.
VÝZNAM A OCHRANA: C. ferruginosum je považováno za  příležitostného parazita, který svou aktivitu rychle zvýší v okamžiku, kdy jsou borovice oslabeny např. jiným patogenem, škůdcem nebo nedostatkem vody z důvodů dlouhotrvajícího sucha, napadené části dřevin i celé stromy se odstraňují.