rakovina kůry kaštanovníku
Itálie, Lago di Como 2009
napadený kaštanovník
praskající kůra kaštanovníku a oranžové pyknidy
praskající kůra kaštanovníku a oranžové pyknidy
oranžová hmota obsahující mikrokonidie

Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr – rakovina kůry kaštanovníku

SYNONYMUM: Endothia parasitica (Murrill) And. et And.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Castanea sativa, Quercus rubra 
SYMPTOMY A BIONOMIE: typické je prosychání koruny, na kmeni a větvích dochází zpočátku k barevným změnám, borka se barví do oranžova až červena a později políčkovitě praská a odlupuje se, pod borkou se tvoří vějířovité mycelium, v těchto místech po rozvinutí infekce se tvoří plodnice, které jsou uloženy v červenooranžovém stromatu, z těchto pyknid je vlhkém prostředí vytlačovaná oranžová hmota, obsahující mikrokonidie (vel. 2–3 x 1,5 µm), kterými se patogen šíří, doprovodnými symptomy je tvorba výmladků pod místy poškození
VÝZNAM A OCHRANA: původce je podle Zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči škodlivým organismem (dříve karanténním škodlivým organismem), opatřením je mezinárodní ochrana, která zamezuje pohyb materiálu z oblastí výskytu, v současné době je Česká republika chráněnou zónou proti Cryphonectria parasitica, tzn. území je prosté výskytu a při podezření je povinností nález hlásit orgánům rostlinnolékařské péče, v případě potvrzení nálezu se přistupuje k likvidaci. Na území Slovenska je výskyt podchycen a sledován, jsou zde prováděny pokusy s biologickou ochranou, napadené stromy jsou očkovány hypovirulentními kmeny, které mají schopnost infekci omezit. Jedná se především o velmi hodnotné a věkovité exempláře dřevin v místních kaštánkách.
Další informace v článcích na http://lesprace.silvarium.cz/content/view/417/19/ a http://lesprace.silvarium.cz/content/view/287/30/