plodnice lesklokorky ploské
Coufavá 2009
bílé rourky ze spodní strany plodnice
Křižánky 2008
plodnice lesklokorky ploské
ŠLP Křtiny 2008
plodnice lesklokorky ploské
Údolí Oslavy 2011
tlející kmen s plodnicemi lesklokorky
Orlické hory, Anenský vrch 2011
plodnice lesklokorky ploské
Orlické hory, Anenský vrch 2011
bílé rourky ze spodní strany plodnice
Orlické hory, Anenský vrch 2011
plodnice lesklokorky ploské
ŠLP Křtiny 2011

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. lesklokorka ploská

SYNONYMUM: Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: listnáče např.: Fagus, Carpinus, Quercus a mnoho dalších, jehličnany např.: Abies a Picea, ale méně často
SYMPTOMY: vyrůstající plodnice na kmeni a jeho bázi, v místě poranění, většinou střechovitě nad sebou
PLODNICE: vytrvalé, ploché, tenké, bokem přirostlé k podkladu, na povchu mají tenkou kůru, hrbolatou, pásovanou, nelesklou, šedohnědou až hnědou, rourky vícevrstvé, okrouhlé, drobné, bílé, po otlačení hnědnoucí, dužnina světle hnědá až hnědá, často bělavě skvrnitá, kakaově hnědý výtrusný prach, velice častý pod a v okolí plodnic, v hymeniu na spodní straně plodnice mohou být hálky mušky Agathomyia wankowiczii (Schnabl)
HNILOBA: bílá, v poslední fázi rozkladu vláknitě se rozpadající
VÝZNAM A OCHRANA: při výrůstání plodnic na bázi kmene dochází k narušení stability stromu, prevencí je zabránit poranění
MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) má robustnější plodnice, rezavě hnědou dužninu a bílý výtrusný prach