borovice kleč napadená rzí
Roháče 2007
aecie na jehlicích borovice kleče
Roháče 2007
aecie na jehlici borovice lesní
detail pod lupou
aecie a stopy po opadlých aeciích
detail pod lupou
stopy po opadlých aeciích
detail pod lupou
uredie na rubu listu mezihostitele
detail pod lupou

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév. – rez borového jehličí

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: Pinus sylvestris, P. mugo a další dvoujehličkaté borovice
SYMPTOMY A BIONOMIE: na zelených jehlicích se  koncem  IV. objevují žlutooranžové měchýřky – aecie, častěji ve spodních partiích stromů. Aecie se nepravidelně trhají a uvolňují se kulaté, bradavičnaté aeciospory, které infikují mezihostitele. Jehlice  neopadávají, opadávají pouze aecie z jehlic a po nich zůstávají tmavohnědé oválné stopy, vel. do 5 mm. Druhým hostitelem jsou byliny – Senecio, Campanula, Tussilago…, na jejichž rubu listů vyrůstají uredospory a teliospory 
VÝZNAM A OCHRANA: rez nezpůsobuje defoliaci, problematická může být u mladých sazenic ve školkách, kde se chemická ochrana řeší stejnými přípravky jako proti sypavkám. U starších dřevin ošetření není nutné, doporučované odstraňování mezihostitelů není dostatečně účinné.