rez vejmutovková
Řícmanice arboretum 2008
aecie na větvích vejmutovky
Arboretum Řícmanice květen 2006
usychání a odumírání větví u Pinus flexilis
Brno BZA 2009
aecie na větvích vejmutovky
Arboretum Řícmanice květen 2006
typické prosmolení kmene
Řícmanice arboretum 2008
prosychající větve u Pinus flexilis
Brno BZA 2009
výrony pryskyřice na kmeni vejmutovky
Řícmanice arboretum 2008
symptomy počátku infekce
ŠLP Křtiny Řícmanice 2015

Cronartium ribicola A. Dietr. – rez vejmutovková

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: borovice s pěti jehlicemi ve svazečku, Pinus strobus, P. flexilis, P. monticola
SYMPTOMY A BIONOMIE: dvoubytná  (heteroecická) rez, která v období konce dubna až června na kmeni a větvích borovic tvoří stádium spermacií a aecií, tyto místa jsou zduřelá, prosmolená, borka může praskat, v letním období infikuje mezihostitele meruzalku nebo rybíz, uredia a telia se tvoří na spodní straně listů. Na poškozených větvích borovic žloutne jehličí, při dlouhodobém působení odumírají celé větve a části stromů.
VÝZNAM A OCHRANA: odstraňují se větve s infikovanými částmi, což je málo účinné, chemická ochrana se doporučuje u meruzalky a rybízu, u borovice se vzhledem k přezimujícímu hostiteli neprovádí
. V literatuře jsou časté informace o tzv. izolační vzdálenosti obou hostitelů 250 m, v praxi je toto opatření většinou nereálné a ani není prokázaná jeho efektivita.