plodnice pevníku
Slezské Beskydy 2008
plodnice na pařezu
Slezské Beskydy 2008
plodnice pevníku na smrku
ŠLP Křtiny 2009
plodnice pevníku na smrku
ŠLP Křtiny 2009
smrkové dříví s hnilobou pevníku
Žďársko 2004
sloupaný a pevníkem napadený porost
ŠLP Křtiny 2003
hniloba pevníku
ŠLP Křtiny 2003
hniloba pevníku
ŠLP Křtiny 2007

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.  pevník krvavějící

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: jehličnany, hlavně smrk
SYMPTOMY: nejčastější na poraněných kmenech, plodnice nenarůstají pravidelně každou sezónu, typické je doprovodné prosmolení v okolí rány
PLODNICE: jednoleté, resupinátní nebo polokloboukaté, šedavé barvy, přirůstající okraj bílý, zprohýbaný, čerstvé plodnice omačkáním červenající, nejčastěji narůstají na podzim
HNILOBA: bílá, šířící se kmenem rychlostí 30-40 cm za rok
VÝZNAM A OCHRANA: hospodářsky nejvýznamnější hniloba smrku, vyskytuje se jako důsledek loupání zvěří, poškozené stromy je třeba odstraňovat, při velkém výskytu provést rekonstrukci porostu
MOŽNOST ZÁMĚNY: charakter hniloby je téměř stejný jako u kořenovníku vrstevnatého (Heterobasidion annosum), rozdíl je v místě počátku infekce, u pevníku hniloba vzniká v místě poškození na kmeni (sloupnutá borka, mechanická poškození) a u kořenovníku hniloba začíná v místě báze kmene a kořenů, odtud postupuje směrem nahoru, bez viditelných stop poškození kmene